DISTRIBUCE LÉČIV


Distribuci léčiv provádíme v souladu s Rozhodnutím o povolení k distribuci léčivých přípravků vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Striktně dodržujeme veškeré legislativní procesy a dbáme na přísné dodržování podmínek správné distribuční praxe. Naše distribuce léčiv má oprávnění k nakupování a skladování léčiv v rámci celé Evropské unie a k nakupování v rámci celého světa.

GARANCE KVALITY A PRAVOSTI

V rámci distribuce léčiv nakupujeme a distribuujeme pouze přípravky, které jsou schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice, popřípadě jiným kontrolním orgánem v rámci Evropské unie.

OBLASTI DISTRIBUCE

 • Léčivé přípravky
 • Prostředky zdravotnické techniky
 • Volně prodejné léky (OTC)
 • Potravinové doplňky
 • Kosmetické přípravky
 • Další...

S KÝM SPOLUPRACUJEME

Naše distribuce léčiv spolupracuje výhradně s partnery, kteří mají patřičné povolení k obchodování s léčivými přípravky:

 • Výrobci
 • Farmaceutické firmy
 • Distributoři léčiv
 • Lékárny
 • Nemocnice